Bush Plum

2 100 

Categories: ,

1 in stock

The painting depicts the Dreaming of the Bush Plum and Antangker – the artist's ancestral land in the Utopia region, about 250 km northeast of Alice Springs.

Bush plums (fruits of Santalum lanceolatum tree) are small and black, highly nutritious, and rich in vitamin C. They hold significant importance for Alyawarre women, who, along with children, gather bush onions (yalka) in the summer and conduct ceremonies. During this time, they paint symbols of Amwekety (bush plum) on their bodies, sing, and dance.

I tutaj Gracie Morton Pwerle przedstawiła swoją opowieść za pomocą techniki delikatnego kropkowania i wariacji kolorów. Teren widziany jest z lotu ptaka. Obraz prezentuje zmiany rośliny w zależności od pór roku. Bardzo drobne i wielokolorowe kropki w tle przedstawiają dzikie śliwki w różnych stadiach wzrostu. W tym obrazie pojawiają się dodatkowo wyraźne linie (pokazujące ślady kobiet zbierających owoce) i półokręgi (kojarzące się ze wzorami malowanymi na ciałach kobiet podczas ceremonii).

Gracie Morton Pwerle, one of the senior custodians of this Dreaming, presents the story using a technique of delicate dotting and colour variations. The bird's eye view shows the changing seasons of the land, with very fine and colourful dots representing bush plums at various stages of growth. Small white brushstrokes indicate the bush onions.

In this painting, delicate dots and distinct lines depict the tracks of women gathering fruit, and semicircles, associated with patterns painted on women's bodies during ceremonies, are also present.