Skip to content

Obrazy

Aborygeni, Rdzenni Australijczycy wciąż niosą wiedzę w swoich obrazach. Każdy z nich, choć w różnych proporcjach, zawiera co najmniej trzy poziomy wiedzy/znaczeń: 

  • krajobraz/mapę z lotu ptaka, często także jako lustrzane odbicie kosmosu nieba
  • poradnik zbiorów spiżarni buszu i narzędzi do ich pozyskiwania
  • sacrum odnoszące się do kreatywnych wędrówek i działań Przodków Totemicznych. 

Sztuka Aborygenów, której korzenie mają ponad 40 tys. lat używa wieloznacznych symboli, powtórzeń i daleko idącej symetrii, co – z naszego punktu widzenia – zbliża ją do bardziej do rzemiosła i dekoracji. Wizualna prostota, redukcja detalu oraz brak perspektywy i podziału na plany obrazowe upodabnia sztukę aborygeńską do do twórczości dziecięcej. Uznanie tej sztuki przez liczące się w świecie galerie, muzea i domy aukcyjne spowodowało rosnące zainteresowanie ich kulturą, która już od co najmniej czterech dekad przestała być wyłączną domeną antropologów.

To właśnie dzięki sztuce Aborygeni zwrócili na siebie powszechną uwagę, a ich “produkcja” na potrzeby zachodniego odbiorcy pozwoliła w dużej mierze przetrwać kulturze, która jeszcze do niedawna skazana była na zagładę i zapomnienie. 

Obraz zmarłej aborygeńskiej artystki Emily Kame Kngwarreye został sprzedany w 2017 r. za 2,1 miliona dolarów, co stanowi nowy rekord najwyższej ceny osiągniętej na aukcji przez australijską artystkę.

Tak, inwestycja w tę sztukę ma sens i procentuje!

Wybierz walutę