Tali and Hail Storm

12 000 

1 w magazynie

Numer katalogowy: WT 030809
Wymiary: 80 x 160 cm

Obraz przedstawia historie związane z okolicami jeziora Macdonald, nazywanego Kaakuratintja w języku ludu Pintupi.

W mitycznym Czasie Stwarzania dotarła tu duża grupa mężczyzn Tingari. Gwałtowna burza gradowa zabiła ich wszystkich. Tingari byli Istotami Przodków, którzy podczas wędrówki po ziemi byli w określonych miejscach odpowiedzialni za ceremonie inicjacji młodych chłopców. Ze względu na sakralną i sekretną naturę tematu pełne znaczenie tego obrazu nie może zostać ujawnione.

Willy Tjungurrayi (ok. 1930–2018) przedstawił topograficzny widok tej krainy, której cechą charakterystyczną są piaszczyste wydmy zwane Tali. Wypełnione kropkami faliste linie poprowadzone w poprzek obrazu przedstawiają piaskowe wzgórza i gwałtowną burzę gradową, która zabiła Przodków Tingari. Koncentryczne okręgi oznaczają miejsca, w których Przodkowie obozowali, a kształty „u” symbolizują siedzących mężczyzn.

Artysta urodził się około 1930 roku i jest starszym mężczyzną otoczonym szacunkiem za swoją tradycyjną wiedzę i twórczość artystyczną. W swoich obrazach, jak większość artystów ze szczepu Pintupi, redukował szczegóły i ograniczał paletę do podstawowych kolorów ziemi. 

Jego prace znajdują się w kolekcjach australijskich i zagranicznych.