Water And Two Man Dreaming

3 900 

Category:

Obraz przedstawia Historię Czasu Kreacji: Deszczu i Dwóch Mężczyzn oraz znaki powiązane z tą ceremonią. Czasie Kreacji (Dreamtime) Przodkowie Deszczu (Ngapa) podróżowali przez kraj Warpiri z północy na południe. Przodkowie Deszczu tworzyli ludzi z małych chmur aż w końcu się tym zmęczyli, założyli więc sobie obóz na niebie. Wkrótce wielkie deszczowe chmury pokryły niebo i opadły gwałtownie na ziemię w towarzystwie błyskawic tworząc potoki wody.

Lynette Granites Nampijinpa przedstawiła tę historię za pomocą tradycyjnej ikonografii szczepu Warlpiri. Koncentryczne okręgi symbolizują miejsca ceremonii, a także piaskowe wzgórza. Faliste linie przedstawiają szlaki wędrówek Przodków i płynącą wodę i błyskawice. Owalne kształty poza falistymi liniami i okręgami oznaczają chmury. Kształty „u” reprezentują obozujących Mężczyzn; obok nich pokazane są włócznie, tarcze i woomery (miotacze oszczepów). Ćwierć okręgi u góry i dołu znaczą tęczę. Kropki w tle oznaczają roślinność.

Lynette jest artystką szanowaną ze względu na swoją tradycyjną wiedzę i artystyczną kreatywność. Jej prace znajdują się w kolekcjach australijskich i zagranicznych.